soldan sağa doğru;

Molla YARAR (Esnaf)                           : Yönetim kurulu üyesi
Mehmet AĞARTAN (Mali Müşavir)         : Muhasib
Ali GÖNÜL (Çifci)                                : Yönetim kurulu üyesi,
Ayhan KONYA (Esnaf)                         : Başkan Yardımcısı
Yaşar GÖNÜL (Çifci)                            : Yönetim kurulu üyesi
Hasan Hüseyin BİÇER (Din Görevlisi)    : Başkan
Rahim KÜÇÜKTOPAL (Emekli)              : Yönetim kurulu üyesi